„Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu – „Przylądek Nadziei”. Rozbudowa Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu o nowy blok Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 • Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIS.12.02.00-00-006/12-00, zawarta w Warszawie w dniu 28.12.2012 r.
 • Wartość projektu: 101.153.356,00 PLN,
 • Wartość kosztów kwalifikowanych: 100.000.000,00 PLN - dofinansowanie (100%): 100.000.000,00 PLN (środki unijne i budżetu państwa),
 • Okres realizacji: marzec 2011 r. - wrzesień 2015 r.
 • Opis projektu: Projekt polega na rozbudowie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu (założonego przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) o nowy blok szpitalny Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (media, sieci światłowodowe, instalacje gazów i inne), zagospodarowaniem terenu oraz budową podziemnego tunelu stanowiącego łącznik pomiędzy istniejącym budynkiem Fa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego a nowoprojektowanym budynkiem Kliniki. W ramach projektu oprócz prac budowlanych, związanych z rozbudową szpitala, planowany jest także zakup kompleksowego wyposażenia do nowopowstałego bloku Kliniki (to znaczy niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej, wymaganej infrastruktury ICT oraz mebli typowych dla obiektu służby zdrowia).
 • Nadrzędnym celem realizacji projektu jest poprawa dostępności i jakości leczenia pacjentów pediatrycznych z chorobami nowotworowymi oraz dotarcie do najwyższej wyleczalności i najniższej liczby zakażeń szpitalnych.
 • Lokalizacja inwestycji: Planowana inwestycja będzie zlokalizowana w Województwie Dolnośląskim, Gminie Wrocław, mieście Wrocław, przy ul. Borowskiej 213, na terenie działek Nr: 4/1, 4/2, 3, 5/1, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 7/4, 2, 5/2, 7/6, AM-13, Nr 76/1, 76/2, 76/4, 76/6, 76/10, 3/4, 3/6, 11, AM-14 obręb Gaj Wrocław, których właścicielem jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (poprzednia nazwa Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich  we Wrocławiu).

Złota "Perła Eskulapa" dla projektu

     W dniu 23 listopada 2013 r. na Gali "Polska Przedsiębiorczość 2013" wręczono na ręce Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - prof. dr hab. Marka Ziętka dwie Złote Statuetki ”Perła Eskulapa" w kategorii: działalność edukacyjna i naukowo-badawcza oraz za projekt pn. "Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu - "Przylądek Nadziei". Rozbudowa Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu o nowy blok Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej".
Więcej na temat konkursu na portalu poświęconemu  VII edycji konkursu PERŁY MEDYCYNY.
 

Tablica informacyjno - promocyjna projektu przed głównym budynkiem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (poprzednio Akademickiego Szpitala Klinicznego):

fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Baner informacyjny projektu na terenie realizacji inwestycji - zamontowany przy wejściu na teren budowy

fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Stan inwestycji - 31 stycznia 2015 r.:

- Zakończono roboty budowlane na obiekcie.
- Trawa kosmetyka robót wykończeniowych.
- Trwają prace porządkowe.
- Trwa przygotowania do odbiorów przez służby.
- Budynek jest przygotowywany do odbioru końcowego.

Zdjęcia z placu inwestycji - 16 lutego 2015 r.:

Hol główny
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Sala chorych z widokiem na plac zabaw

fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Sala chorych 2

fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Łazienka w sali pacjenta

fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Korytarz na parterze

fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Widok na wejście główne z boku

fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Windy na piętrze 1

fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Hol na piętrze 1

fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Sala chorych na piętrze 1 - widok na padel medyczny nadłóżkowy

fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Sala seminaryjna z przesuwną ścianą - na potrzeby edukacji pacjentów pediatrycznych i narady pracowników

fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Widok z góry na wewnętrzną elewację

fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Zewnętrzne korytarze odkryte

fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Zdjęcia z placu inwestycji - 15 stycznia 2015 r.:


Wykończone korytarze w obiekcie
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Wykończone sale chorych - widok na łóżko rodzica (do zabudowy)
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Wykończone sale chorych - widok n grafiki na ścianach
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Wykończona sala zabiegowa - przed wstawieniem wyposażenia
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Wstawione widndy do szybów windowych - przed wykończeniem w zakresie obicia i osłon
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Zawansowanie prac budowlanych stan na 31 stycznia 2015 r.

- Zakończono roboty budowlane na obiekcie.
- Trawa kosmetyka robót wykończeniowych.
- Trwają prace porządkowe.
- Trwa przygotowania do odbiorów przez służby.
- Budynek jest przygotowywany do odbioru końcowego.

Zdjęcia z placu inwestycji - 22 - 27 października 2014 r.:

 

Zakończone prace na elewacji zewnętrznej obiektu "Przylądka Nadziei" - widok na zbiornik gazów medycznych
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański
 


Zakończone prace na elewacji zewnętrznej obiektu "Przylądka Nadziei" - widok od strony wejścia głównego od ul. Spiskiej
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Układanie płytek w patio wewnętrznym obiektu
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Zrealizowane prace na węźle cieplnym w obiekcie - cz. 1
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Zrealizowane prace na węźle cieplnym w obiekcie - cz. 2
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Zrealizowane prace w rozdzielni
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Postawione szafy serwerowe w serwerowni
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Wykonany sufit podwieszany i zamontowane oprawy oświetleniowe w jednej z sal pacjenta w "Przylądku Nadziei"
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Położona wykładdzina w jednej z sal pacjenta w "Przylądku Nadziei" (wykładziny zostały położone w większości sal)
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Wyznaczone miejsca parkingowe w podziemnym parkingu "Przylądka Nadziei" (poziom -1)
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Zdjęcia z placu inwestycji - 17 września 2014 r.:


Wykonane prace na elewacji zewnętrznej obiektu "Przylądka Nadziei" - widok od strony głównego budynku szpitala

fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Wykonana elewacja zewnętrzna obiektu "Przylądka Nadziei" - widok na dziedziniec wewnętrzny obiektu
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

 


Widok na cały teren inwestycji "Przylądka Nadziei" - obiekt, plac budowy oraz łącznik z głównym budynkiem szpitala
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

 


Wstawione futryny drzwiowe do sal chorych w budowanym budynku "Przylądka Nadziei"
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

 


Sale chorych w trakcie prac budowlanych - wstawione okna, wylewki podłogowe wykonane, położone tynki na ścianach (ściany gotowe do malowania), sufit podwieszany w trakcie prac

fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Pokój modelowy (tzw. mock-up) sali chorego - kompletnie wykonany pokój w obiekcie "Przylądka Nadziei" - 1
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Pokój modelowy (tzw. mock-up) sali chorego - kompletnie wykonany pokój w obiekcie "Przylądka Nadziei" - 2
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Pokój modelowy (tzw. mock-up) sali chorego - kompletnie wykonana łazienka chorego w obiekcie "Przylądka Nadziei"
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Zdjęcia z placu inwestycji - 30 lipca 2014 r.:

 


Prace dotyczące elewacji zewnętrznych obiektu - docieplanie ścian bocznych
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Realizacja prac elewacyjnych od strony ul. Spiskiej wraz z częściowo wykonanymi drogami wokół obiektu "Przylądka Nadziei"
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Roboty drogowe od ulicy Spiskiej, w trakcie położenia jest kostka pod miejsca parkingowe przy obiekcie "Przylądka Nadziei"
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Zbiornik na gazy medyczne
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Tapeta w pokoju demonstracyjnym - tzw. mock-up, wykonywany dla celów zatwierdzenia jakości próbki planowanych prac Wykonawcy
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Kafelki w łazience pokoju demonstracyjnego - tzw. mock-up, wykonywany dla celów zatwierdzenia jakości próbki planowanych prac Wykonawcy
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Zdjęcia z placu inwestycji - 18 czerwca 2014 r.


Front budynku Nowej Kliniki "Przylądek Nadziei" - prace dotyczące elewacji zewnętrznych obiektu
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Front budynku Nowej Kliniki "Przylądek Nadziei" - na dachu wykonywana jest podkonstrukcja pod ekrany akustyczne (osłaniające centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne)
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Pokój chorego - położone tynki i wyprowadzone gniazda elektryczne
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Korytarze - piętro +1 z położonymi tynkami na ścianach
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Korytarze na poziomie +1: widoczne ciągi isntalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Instalacje gazów medycznych
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Poziom -1: prace wykończeniowe dotyczące pomieszczeń technicznych, w tym w trakcie układania są płytki podłogowe oraz ukończone zostały tynki na ścianach
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

 

Zdjęcia z placu inwestycji - 23 kwietnia 2014 r.


Front budynku Nowej Kliniki "Przylądek Nadziei" - w trakcie prowadzonych prac dot. ocieplenia obiektu i wykonania jego elewacji zewnętrznych
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Front budynku Nowej Kliniki - prace dotyczące elewacji zewnętrznych
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Prace w garażu Nowej Kliniki
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Prace dotyczące instalacji elektrycznej w garażu Nowej Kliniki
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Część zakończonych prac w garażu od strony rampy wjazdowej
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Szpachlowania ścian w garażu
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Położone instalacje wody lodowej
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Prace zrealizowane w zakresie montażu wełny mineralnej i izolacji podcieni na dziedzińcu obiektu
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Dach obiektu pokryty papą z widocznymi kominami wentylacyjnymi, w tle (w oddali) widoczny wieżowiec Sky Tower
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Dach obiektu pokryty papą i żwirkiem
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

 

Zdjęcia z placu inwestycji - 25 lutego 2014 r.


Front budynku Nowej Kliniki wraz z zakończoną stolarką okienną
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Elewacje szklane Nowej Kliniki - 1
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Elewacje szklane Nowej Kliniki - 2
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Elewacje szklane Nowej Kliniki - 3
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Zakończone roboty murowe ścianek działowych na poziomie parkingu (poziom -1)
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Zasypanie żwirem dziedzińca budynku Nowej Kliniki
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Zdjęcia z placu inwestycji - 5 lutego 2014 r.


Widok z III-ciego piętra na kładki komunikacyjne pomiędzy poziomami (przed zabudowaniem)
oraz na dach i ogródki działkowe od strony ul. Spiskiej i Weigla
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Przestrzeń architektoniczna III-ciego piętra budowanego obiektu Kliniki - słupy i ściany nośne oraz wstawione okna
(przed "postawieniem" ścian działowych)
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Korytarze i ściany działowe budowanego obiektu Kliniki na poziomie II piętra
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Przyszła sala chorych nowobudowanego obiektu Kliniki z widokiem na główny budynek
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego(poziom I piętra)
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Parking nowobudowanego obiektu Kliniki (poziom -1)
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Tunel łącznika obiektu Kliniki z głównym budynkiem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (poziom -1)
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Parter budowanej Kliniki (poziom O) wraz z widokiem na Patio (wewnętrzne)
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Front budowanego obiektu Kliniki wraz z częścią elewacji oraz wstawionej stolarki okiennej
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Zdjęcia z placu inwestycji - 4 grudnia 2013 r.

Front budowanego obiektu Kliniki

fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Główna bryła budowanego obiektu Kliniki

fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Klatki schodowe budowanego obiektu Kliniki

fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Front budowanego obiektu Kliniki wraz z ukończonym łącznikiem podziemnym z głównym budynkiem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Zdjęcia z placu inwestycji - koniec października 2013 r.


Główna bryła budynku w trakcie budowy
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Łącznik podziemny w trakcie budowy
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Łącznik nowego bloku szpitalnego Kliniki z głównym budynkiem szpitala - część łącznika, dla której zakończono większość prac budowlanych
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego - 16.09.2013 r.

 • W dniu 16 września 2013 r., na placu budowy realizowanej inwestycji, przy ul. Borowskiej 213, odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego nowego bloku szpitalnego Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Gospodarzem uroczystości był JM Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Marek Ziętek. Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in.: Wojewoda Marek Skorupa, Marszałek Rafał Jurkowlaniec, Grzegorz Schetyna, Grzegorz Dzik, kardynał Henryk Gulbinowicz, Piotr Pobrotyn oraz społeczność uniwersytecka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Poniżej prezentowane są zdjęcia z przebiegu uroczystośći:


Baner informacyjny projektu przy miejscu wmurowania kamienia węgielnego (wewewnętrzna część nowobudowanego bloku Kliniki)
fot. Adam Zadrzywilski

Złożenie kapsuły z aktem erekcyjnym inwestycji, stanowiącym symboliczny kamień węgielny
fot. Adam Zadrzywilski

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI WMUROWANIA KAMIENIA WĘGIELNEGO (klinij w link)

 

Zawansowanie prac budowlanych stan na koniec września 2013

 

 • Zakończono prace związane z robotami żelbetowymi na poziomie „-1”oraz na poziomie „0”.

 • Zakończono roboty żelbetowe na poziomie „+1” (ściany słupy, podciągi).

 • Zakończono przekładkę wodociągu do przyłącza.

 • Trwają prace związane z układaniem, zbrojeniem, szalowaniem oraz betonowaniem stropu nad poziomem „+1”.

 • Trwają prace izolacyjne i zasypki ścian zewnętrznych.

 • Rozpoczęto prace przy łączniku. Wykonany został wykop I etapu robót oraz ułożono chudy beton wraz z izolacją ciężką.

 

Zdjęcia z placu inwestycji - koniec września 2013 r.

Widok ogólny na plac budowy
fot. Komplet Inwest - Agata Szczepankowska


Układanie stropów nad poziomem "0"
fot. Komplet Inwest - Agata Szczepankowska

Szalunki nad poziomem "+1"
fot. Komplet Inwest - Agata Szczepankowska


Roboty ziemne przy łączniku
fot. Komplet Inwest - Agata Szczepankowska

Zdjęcia z placu inwestycji - czerwiec 2013 r.

Roboty ziemne - fundamentowe przy głównym budynku - 20.06.2013 r.
fot. Komplet Inwest - Agata Szczepankowska

Prace przy zbrojeniu płyty fundamentowej - czerwiec 2013 r.
fot. Komplet Inwest - Agata Szczepankowska

WIZUALIZACJE NOWEGO BLOKU SZPITALNEGO KLINIKI:

 


Widok ogólny na nowy blok Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej przy ul. Borowskiej we Wrocławiu


Widok od strony zachodniej na osi ul. Weigla


Widok na wejście główne do nowego bloku Kliniki
Źródło: Materiały opracowane w ramach i na potrzeby projektu budowlanego

Animacja planowanych efektów inwestycji - więcej
 

OSOBY DO KONTAKTÓW:

Ewa Szczepańczyk
Urszula Jurgowska

DANE KONTAKTOWE:

Dział ds. Projektów Europejskich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław
tel.: (71) 784 17 97
fax.: (71) 784 17 99
e-mail: ewa.szczepanczyk@umed.wroc.pl
e-mail: urszula.jurgowska@umed.wroc.pl

Więcej o Programie Infrastruktura i Środowisko :
- Serwis internetowy Programu Infrastruktura i Środowisko: www.pois.gov.pl
- Instytucja Wdrażająca Programu dla sektora zdrowie - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia: http://wfe.csioz.gov.pl/
- Instytucja Zarządzająca Programu - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: http://www.mrr.gov.pl/ 
(Komórki Organizacyjne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego http://www.mrr.gov.pl/ministerstwo/organizacja/Strony/Kontakt.aspx)