„Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu – „Przylądek Nadziei”. Rozbudowa Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu o nowy blok Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 • Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIS.12.02.00-00-006/12-00, zawarta w Warszawie w dniu 28.12.2012 r.
 • Wartość projektu: 101.153.356,00 PLN,
 • Wartość kosztów kwalifikowanych: 100.000.000,00 PLN - dofinansowanie (100%): 100.000.000,00 PLN (środki unijne i budżetu państwa),
 • Okres realizacji: marzec 2011 r. - wrzesień 2015 r.
 • Opis projektu: Projekt polega na rozbudowie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu (założonego przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) o nowy blok szpitalny Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (media, sieci światłowodowe, instalacje gazów i inne), zagospodarowaniem terenu oraz budową podziemnego tunelu stanowiącego łącznik pomiędzy istniejącym budynkiem Fa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego a nowoprojektowanym budynkiem Kliniki. W ramach projektu oprócz prac budowlanych, związanych z rozbudową szpitala, planowany jest także zakup kompleksowego wyposażenia do nowopowstałego bloku Kliniki (to znaczy niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej, wymaganej infrastruktury ICT oraz mebli typowych dla obiektu służby zdrowia).
 • Nadrzędnym celem realizacji projektu jest poprawa dostępności i jakości leczenia pacjentów pediatrycznych z chorobami nowotworowymi oraz dotarcie do najwyższej wyleczalności i najniższej liczby zakażeń szpitalnych.
 • Lokalizacja inwestycji: Planowana inwestycja będzie zlokalizowana w Województwie Dolnośląskim, Gminie Wrocław, mieście Wrocław, przy ul. Borowskiej 213, na terenie działek Nr: 4/1, 4/2, 3, 5/1, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 7/4, 2, 5/2, 7/6, AM-13, Nr 76/1, 76/2, 76/4, 76/6, 76/10, 3/4, 3/6, 11, AM-14 obręb Gaj Wrocław, których właścicielem jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (poprzednia nazwa Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich  we Wrocławiu).

Złota "Perła Eskulapa" dla projektu

W dniu 23 listopada 2013 r. na Gali "Polska Przedsiębiorczość 2013" wręczono na ręce Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - prof. dr hab. Marka Ziętka dwie Złote Statuetki ”Perła Eskulapa" w kategorii: działalność edukacyjna i naukowo-badawcza oraz za projekt pn. "Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu - "Przylądek Nadziei". Rozbudowa Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu o nowy blok Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej".

O ważności nagrody przyznanej Uczelni świadczy skala wydarzenia, jakim była Gala. Rokrocznie gromadzi ona przedstawicieli laureatów oraz instytucji branżowych, świata polityki i biznesu. W tym roku w uroczystości wzięło udział ponad 600 osób.

Konkursy organizowane w ramach Gali mają charakter cykliczny i  adresowane są do wszystkich firm i przedsiębiorców z sektora budownictwa, do samorządów, placówek i firm działających na rynku medycznym oraz firm i przedsiębiorstw z Mazowsza, niezależnie od charakteru własności przedsiębiorstwa, jego wielkości czy liczby zatrudnionych pracowników.

Podczas tej uroczystości nagrody wręczono lauretom w następujących konkursach:
- VII edycji konkursu PERŁY MEDYCYNY
- VII edycji konkursu ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA
- VIII edycji konkursu SAMORZĄD PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
- V edycji konkursu GMINA ATRAKCYJNA TURYSTYCZNIE
- XI edycji konkursu MAZOWIECKA FIRMA ROKU oraz
- VI edycji konkursu MAZOWIECKI POWIAT/GMINA ROKU

Wskazane nagrody w poszczególnych konkursach to prestiżowe tytuły. Są one uhonorowaniem ciężkiej pracy laureatów, a także docenieniem ich produktów, usług, technologii, procesów oraz metod organizacji i zarządzania.
 
ORGANIZATORZY KONKURSÓW:
Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług
Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.

Patronat honorowy konkursu Perły Medycyny:
Polskie Towarzystwo Lekarskie
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
Polskie Towarzystwo Stomatologiczne
Polskie Towarzystwo Dermatologiczne
Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Niepublicznych Szpitali Samorządowych
Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty - PASMI

 

Tablica informacyjno - promocyjna projektu przed głównym budynkiem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (poprzednio Akademickiego Szpitala Klinicznego):

fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Baner informacyjny projektu na terenie realizacji inwestycji - zamontowany przy wejściu na teren budowy

fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Zawansowanie prac budowlanych stan na 28 lutego 2014 r.

 • wytyczono i wykonano wykopy sieci instalacyjnych,
 • zakończono roboty murowe (dot. ścianek działowych) na większości pięter (obecnie kończone są roboty murowe na ostatnim piętrze - III-cim),
 • zakończono montaż zewnętrznej ślusarki okiennej i drzwiowej - poza drzwiami wejściowymi, które są tymczasowo zdjęte w celu ochrony przed zniszczeniem przez zespoły robotników budowlanych,
 • wykonano część fasad obiektu - tj. zamontowano pełną fasadę szklaną,
 • wymalowano sufity na parterze pod sufity podwieszone,
 • zasypano dziedziniec żwirem,
 • zakończono instalację ogrzewania rampy wjazdowej do parkingu podziemnego.

Zdjęcia z placu inwestycji - 25 lutego 2014 r.


Front budynku Nowej Kliniki wraz z zakończoną stolarką okienną
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Elewacje szklane Nowej Kliniki - 1
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Elewacje szklane Nowej Kliniki - 2
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Elewacje szklane Nowej Kliniki - 3
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Zakończone roboty murowe ścianek działowych na poziomie parkingu (poziom -1)
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Zasypanie żwirem dziedzińca budynku Nowej Kliniki
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Zdjęcia z placu inwestycji - 5 lutego 2014 r.


Widok z III-ciego piętra na kładki komunikacyjne pomiędzy poziomami (przed zabudowaniem)
oraz na dach i ogródki działkowe od strony ul. Spiskiej i Weigla
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Przestrzeń architektoniczna III-ciego piętra budowanego obiektu Kliniki - słupy i ściany nośne oraz wstawione okna
(przed "postawieniem" ścian działowych)
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Korytarze i ściany działowe budowanego obiektu Kliniki na poziomie II piętra
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Przyszła sala chorych nowobudowanego obiektu Kliniki z widokiem na główny budynek
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego(poziom I piętra)
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Parking nowobudowanego obiektu Kliniki (poziom -1)
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Tunel łącznika obiektu Kliniki z głównym budynkiem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (poziom -1)
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Parter budowanej Kliniki (poziom O) wraz z widokiem na Patio (wewnętrzne)
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Front budowanego obiektu Kliniki wraz z częścią elewacji oraz wstawionej stolarki okiennej
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Zdjęcia z placu inwestycji - 4 grudnia 2013 r.

Front budowanego obiektu Kliniki

fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Główna bryła budowanego obiektu Kliniki

fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Klatki schodowe budowanego obiektu Kliniki

fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Front budowanego obiektu Kliniki wraz z ukończonym łącznikiem podziemnym z głównym budynkiem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Zdjęcia z placu inwestycji - koniec października 2013 r.
 


Główna bryła budynku w trakcie budowy
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Łącznik podziemny w trakcie budowy
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Łącznik nowego bloku szpitalnego Kliniki z głównym budynkiem szpitala - część łącznika, dla której zakończono większość prac budowlanych
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego - 16.09.2013 r.

 • W dniu 16 września 2013 r., na placu budowy realizowanej inwestycji, przy ul. Borowskiej 213, odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego nowego bloku szpitalnego Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Gospodarzem uroczystości był JM Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Marek Ziętek. Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in.: Wojewoda Marek Skorupa, Marszałek Rafał Jurkowlaniec, Grzegorz Schetyna, Grzegorz Dzik, kardynał Henryk Gulbinowicz, Piotr Pobrotyn oraz społeczność uniwersytecka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Poniżej prezentowane są zdjęcia z przebiegu uroczystośći:

Baner informacyjny projektu przy miejscu wmurowania kamienia węgielnego (wewewnętrzna część nowobudowanego bloku Kliniki)
fot. Adam Zadrzywilski

Złożenie kapsuły z aktem erekcyjnym inwestycji, stanowiącym symboliczny kamień węgielny
fot. Adam Zadrzywilski

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI WMUROWANIA KAMIENIA WĘGIELNEGO (klinij w link)

 
Zawansowanie prac budowlanych stan na koniec września 2013
 
 • Zakończono prace związane z robotami żelbetowymi na poziomie „-1”oraz na poziomie „0”.
 • Zakończono roboty żelbetowe na poziomie „+1” (ściany słupy, podciągi).
 • Zakończono przekładkę wodociągu do przyłącza.
 • Trwają prace związane z układaniem, zbrojeniem, szalowaniem oraz betonowaniem stropu nad poziomem „+1”.
 • Trwają prace izolacyjne i zasypki ścian zewnętrznych.
 • Rozpoczęto prace przy łączniku. Wykonany został wykop I etapu robót oraz ułożono chudy beton wraz z izolacją ciężką.

Zdjęcia z placu inwestycji - koniec września 2013 r.

Widok ogólny na plac budowy
fot. Komplet Inwest - Agata Szczepankowska


Układanie stropów nad poziomem "0"
fot. Komplet Inwest - Agata Szczepankowska

Szalunki nad poziomem "+1"
fot. Komplet Inwest - Agata Szczepankowska


Roboty ziemne przy łączniku
fot. Komplet Inwest - Agata Szczepankowska

Zdjęcia z placu inwestycji - czerwiec 2013 r.

Roboty ziemne - fundamentowe przy głównym budynku - 20.06.2013 r.
fot. Komplet Inwest - Agata Szczepankowska

Prace przy zbrojeniu płyty fundamentowej - czerwiec 2013 r.
fot. Komplet Inwest - Agata Szczepankowska

WIZUALIZACJE NOWEGO BLOKU SZPITALNEGO KLINIKI:

 

Widok ogólny na nowy blok Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej przy ul. Borowskiej we Wrocławiu


Widok od strony zachodniej na osi ul. Weigla


Widok na wejście główne do nowego bloku Kliniki
Źródło: Materiały opracowane w ramach i na potrzeby projektu budowlanego

Animacja planowanych efektów inwestycji - więcej
 

OSOBA DO KONTAKTÓW:

Stanisław Lewiński vel Iwański

DANE KONTAKTOWE:
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ul. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław
tel.: (71) 784 17 98
e – mail: stanislaw.lewinski@umed.wroc.pl

Więcej o Programie Infrastruktura i Środowisko :
- Serwis internetowy Programu Infrastruktura i Środowisko: www.pois.gov.pl
- Instytucja Wdrażająca Programu dla sektora zdrowie - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia: http://wfe.csioz.gov.pl/
- Instytucja Zarządzająca Programu - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: http://www.mrr.gov.pl/ 
(Komórki Organizacyjne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego http://www.mrr.gov.pl/ministerstwo/organizacja/Strony/Kontakt.aspx)