Najbliższe konferencje

Przezskórne zamykanie uszka lewego przedsionka w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych u chorych z migotaniem przedsionków
06.03.2015

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na Konferencję Naukową  „Przezskórne zamykanie uszka lewego przedsionka w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych u chorych z migotaniem przedsionków”, która odbędzie się w dniu 6 marca 2015r, w Sali Seminaryjnej Kliniki Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, ul. Borowska 213, Wrocław

W załączeniu program konferencji.

Zdrowie - Profilaktyka - Terapia
Od 06.03.2015 do 07.03.2015

Serdecznie zapraszam na  Międzynarodową Konferencję Naukową "Zdrowie - Profilaktyka - Terapia", która odbędzie się w dniach 6-7 marca 2015 r. w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.

Warzywa, owoce i soki w prewencji przewlekłych chorób niezakaźnych
06.03.2015

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszam do udziału w organizowanej przez Instytut Żywności i Żywienia, przy wsparciu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS), konferencji naukowej pt. „Warzywa, owoce i soki w prewencji przewlekłych chorób niezakaźnych”.

Konferencja ta realizowana jest w cyklu konferencji „Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu chorób”, w ramach którego przedstawiane i dyskutowane są najnowsze osiągnięcia z obszaru prewencji i leczenia przewlekłych chorób niezakaźnych.

IV Forum Praktyków - Skoliozy
13.03.2015

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego IV Forum Praktyków - Skoliozy, pragnę serdecznie Państwa zaprosić na Konferencję, która odbędzie się 13.03.2015 w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (Wydział Rehabilitacji).

Socjologia medycyny - promocja zdrowia - starzenie
Od 20.03.2015 do 21.03.2015

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Socjologia medycyny – promocja zdrowia – starzenie”, która odbędzie się w dniach 20 – 21 marca 2015 r. we Wrocławiu.
Organizatorami Konferencji są: Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Zakład Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, SKN Aktywizacji Społeczeństwa na Rzecz Zdrowia oraz Promocji Zdrowia UM we Wrocławiu oraz SKN Antropologów "JUVENIS" UPWr.

Międzynarodowy Dzień Inwalidy
Od 20.03.2015 do 21.03.2015
Życie bez bólu
Zdrowe Dzieci – Zdrowa Europa
2nd PAD & Vascular EU Days "No more amputation"
pod auspicjami
VAS/ Vascular Independent Research and Education European Organisation i Polskiego Towarzystwa Angiologicznego

Szczegóły

Dietetyka i zdrowie publiczne w wymiarze interdyscyplinarnym
27.03.2015
Członkowie Wydziałowego Samorządu Studenckiego Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach serdecznie zapraszają studentów do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dietetyka i zdrowie publiczne w wymiarze interdyscyplinarnym”, która odbędzie się 27 marca 2015 r. w budynku Katedry Dietetyki usytuowanej w kampusie uniwersyteckim w Zabrzu – Rokitnicy przy ul. H. Jordana 19.
Celem niniejszej konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń związanych z szeroko pojętą problematyką zdrowia.
 
Konferencja HARC - Translational research in healthy ageing
Od 16.04.2015 do 18.04.2015
Pielęgniarka - dziecko - rodzina
Od 17.04.2015 do 18.04.2015

W dniach 17-18 kwietnia 2015 roku, w siedzibie Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, przy ul. Wojska Polskiego 51, odbędzie się Jubileuszowa XV Ogólnopolska i V im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowej „Pielęgniarka - dziecko - rodzina”, poświęcona szczególnie problemom dziecka i rodziny.

IX Wiosna z Fizjoterapią
24.04.2015

Zapraszamy na cykliczne sympozjum studenckich kół naukowych
Aktualne Kierunki Rozwoju Fizjoterapii i Rehabilitacji