Jubileusz 70-lecia polskiego środowiska akademickiego we Wrocławiu

Najbliższe konferencje

Dzieci z chorobami rzadkimi – leczenie, rehabilitacja, edukacja
05.03.2016
V KONFERENCJA
Dzieci z chorobami rzadkimi – leczenie, rehabilitacja, edukacja.
Wrodzone choroby metaboliczne.
„MAN – FOOD - HEALTH"
Od 11.03.2016 do 12.03.2016

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń i prezentacja wyników badań dotyczących żywienia człowieka w różnych etapach ontogenezy i jego zdrowotnego znaczenia. Będzie też możliwość dyskusji nad rekonstrukcją diety w dawnych populacjach ludzkich.

III Dolnośląska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Choroby autoimmunologiczne w obrazie powikłań naczyniowych cukrzycy"
12.03.2016

Tegoroczne spotkanie w całości jest poświęcone chorobom autoimmunologicznym, w dużej mierze kształtującym obraz powikłań naczyniowych cukrzycy. Stwierdzane zaburzenia to nie tylko problem u chorych na cukrzycę typu 1. Trudne niewątpliwie zagadnienie kliniczne stanowi istotne wyzwanie dla angio-diabetologii. Rodzimy Ośrodek może poszczycić się największym doświadczeniem z tego zakresu w Polsce i wiele rozwiązań terapeutycznych pozostaje oryginalnymi opracowaniami Jednostki. Zapraszamy do czynnego uczestnictwa w obradach nie tylko angiologów i diabetologów,

Kongres Neurologia Medforum 2016
Od 07.04.2016 do 09.04.2016

Kongres Neurologia Medforum 2016 przebiegać będzie pod hasłem “Nowe terapie w neurologii”. Naszym celem jest przybliżenie uczestnikom najnowszych badań nad metodami terapeutycznymi w neurologii, ponadto chcemy przyjrzeć się współpracy neurologów ze specjalistami innych dziedzin medyny, m.in. neurochirurgii, rehabilitacji czy psychiatrii. W sesjach warsztatowych poruszaną będą m.in.: interakcje leków neurologicznych i “somatycznych”, aspekty prawne pracy neurologa, dieta pacjenta neurologicznego, postępowanie z roszczeniowym pacjentem.

X wiosna z fizjoterapią
22.04.2016

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego już po raz dziesiąty ma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej "Wiosna z Fizjoterapią".

Podczas sympozjum spodziewamy się prac związanych z tematem przewodnim: "Aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji". Przewidujemy również sesję tematów wolnych.

III Międzynarodowa Konferencja Pulsu Uczelni
Od 12.05.2016 do 13.05.2016

W imieniu Jego Magnificencji Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu oraz Komitetów - Naukowego i Organizacyjnego III Międzynarodowej Konferencji Pulsu Uczelni pt. Granty i projekty naukowe - od aplikacji do finansowania, serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w naszym naukowym projekcie.

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie
13.05.2016
III  KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
„BADANIA NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE I POŁOŻNICTWIE”
13 maja 2016 WROCLAW
Myśl rehabilitacyjna profesora Andrzeja Seyfrieda
Od 20.05.2016 do 21.05.2016

Wydział Rehabilitacji AWF J. Piłsudskiego w Warszawie, zaprasza na
V Międzynarodową Konferencję Naukową
„Myśl rehabilitacyjna profesora Andrzeja Seyfrieda”
METODY, A DOWODY NAUKOWE W FIZJOTERAPII

Organizatorzy Konferencji przewidują przeprowadzenie sesji plenarnej, trzech sesji referatowych oraz sesji plakatowej. W sesjach przedstawione zostaną dowody naukowe na skuteczność metod fizjoterapeutycznych w ortopedii, neurologii i kardiologii. W drugim dniu planowanych jest 5 sesji warsztatowych.

XI konferencja PTN AIDS VISTULA 2016
Od 02.06.2016 do 04.06.2016

Celem tej corocznej konferencji jest przedstawienie najbardziej aktualnych informacji dotyczących zakażeń HIV i AIDS, jak również osiągnięć naukowych środowiska polskiego w tym zakresie.
Szczegóły