Druki - Absencja

Dział Spraw Pracowniczych przypomina o obowiązku wykorzystania przez pracowników oraz Kierowników Katedr, Klinik i Zakładów zaległych urlopów wypoczynkowych.
 

Nazwa wniosku do pobrania
lista obecności pobierz
urlop wypoczynkowy pobierz
zmiana terminu planowanego urlopu pobierz
urlop okolicznościowy pobierz
opieka nad dzieckiem (kp art. 188) pobierz
wniosek o zasiłek opiekuńczy pobierz
wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia pobierz
wniosek o udzielenie urlopu z tytułu rodzicielstwa pobierz
wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego pobierz
wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego pobierz
wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego dla nauczyciela akademickiego pobierz
wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego związanego z przygotowaniem rozprawy doktorskiej dla nauczyciela akademickiego pobierz
wniosek o udzielenie urlopu szkoleniowego – należy składać do sekcji współpracy z zagranicą pobierz
wniosek o delegowanie pracownika
wniosek o zgodę na przejazd samochodem prywatnym
pobierz
pobierz
wniosek o zgodę na pracę w godzinach nadliczbowych - uzasadnienie
polecenie pracy w godzinach nadliczbowych
pobierz
pobierz