Dział Spraw Pracowniczych - aktualności


 
Zamknięcie Działu
W dniu 31 października 2016 r. Dział Spraw Pracowniczych będzie zamknięty.
 

 
Nowa organizacja pracy Działu Spraw Pracowniczych

Od 1. października 2016 zmieni się sposób pracy Działu Spraw Pracowniczych. We wtorki kontakt bezpośredni z pracownikami działu nie będzie możliwy - funkcjonował będzie dyżur telefoniczny. W pozostałe dni tygodnia Dział Spraw Pracowniczych służył będzie pomocą w godzinach od 7.30 do 15.30.

Poniedziałek           7.30 – 15.30
Wtorek                     NIECZYNNE
Środa                       7.30 – 15.30
Czwartek                 7.30 – 15.30
Piątek                       7.30 – 15.30

 


 
Informacja
Informujemy, że dnia 02.05.2016 r. Dział Spraw Pracowniczych będzie zamknięty z powodu urlopów.
 
 
Wnioski o odznaczenia
15 stycznia mija termin składania w Dziale Pracowniczym wniosków o odznaczenia. Należy przygotować je w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej. Przyznawane będą odznaczenia uczelniane i państwowe.

Nagrody przyznawane są za różnego rodzaju osiągnięcia - od zasług dydaktycznych, przez twórczość naukową, wynalazki, publikacje po działalność organizacyjną. Dokładne wskazanie możliwości zawiera pismo prof. Marka Ziętka, rektora Uniwersytetu Medycznego. Zapraszamy również do zapoznania się z przepisami dot. rodzajów odznaczeń, o które można występować.

Informujemy, że można występować także o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę, który dzieli się na trzy stopnie:

I stopień – Medal Złoty za Długoletnią Służbę, po 30 latach pracy zawodowej

II stopień – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, po 20 latach pracy zawodowej

III stopień – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, po 10 latach pracy zawodowej

Wnioski ( bez załączników) należy składać do Działu Spraw Pracowniczych  w terminie do 15 stycznia 2016 r.  w dwóch wersjach:

  • sporządzone w formie papierowej z podpisem wnioskującego
  • w formie elektroniczne na adres: anna.dula@umed.wroc.pl

Wnioski składane bez wersji elektronicznej nie będą przyjmowane.

 


 
Regulamin premiowania pracowników
 
Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z regulaminem premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

 
Założenie konta lub zmiana hasła w Centralnym Systemie Autoryzacji przez pracownika UMW
 - pobierz instrukcję
 
 
Dział Spraw Pracowniczych prosi o bieżące aktualizowanie danych osobowych w szczególności dowodów osobistych i adresów.
- wzór druku „oświadczenie dotyczące zmiany danych osobowych”
 
 
Zapraszamy do zapoznania się z wykazem instytucji szkolących, z których usług w 2013 roku korzystali pracownicy UM we Wrocławiu.