Dział Organizacji Dydaktyki - pracownicy

Sekcja Planowania i Organizacji Dydaktyki
ul. Chałubińskiego 5 (III piętro)
50-368 Wrocław
 
Wydział Lekarski, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego
Specjalista w administracji
inż. Anna Kalbarczyk
tel.: 71 784-1768
e-mail: anna.kalbarczyk@umed.wroc.pl
 
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu
Specjalista
mgr Katarzyna Tadaszak-Malinowska
tel.: 71 784-1769
e-mail: katarzyna.tadaszak-malinowska@umed.wroc.pl

mgr Halina Zadrożna
(urlop macierzyński)

mgr Dorota Kwiatkowska
71-784-1770
 

Natalia Sławecka
tel.: 71-784-1772

e-mail: natalia.slawecka@umed.wroc.pl 
 

 

Biuro ds. Jakości Kształcenia

mgr Małgorzata Kromka
tel.: 71-784-1771
e-mail: malgorzata.kromka@umed.wroc.pl

07.12.2016