Wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dla Doktorantów

Doktoranci posiadający godziny ponadwymiarowe za rok akademicki 2014/2015 mogą zgłaszać się do Działu Organizacji Dydaktyki w celu dopełnienia formalności związanych z wypłatą wynagrodzenia.  

Przed przyjściem bardzo prosimy o wypełnienie oświadczenia do ZUS oraz rachunku za wykonanie prac. Rachunek musi być zaakceptowany przez Kierownika Jednostki Organizacyjnej.

Pytania prosimy kierować na nr telefonu 71/784-17-72 lub drogą mailową halina.zadrozna@umed.wroc.pl

Zapraszamy w dni robocze od 09:00 do 14:00 na ul. Chałubińskiego 5 (III piętro).