Biblioteka Główna UMW

51-616 Wrocław, ul. Parkowa 1/3 i 11
tel.: 71 348 30 22, 348 55 50
faks: 71 347 93 25
 
Dyrektor  
mgr Renata Sławińska, kustosz
tel.: 71 348 30 23
e-mail: renata.slawinska@umed.wroc.pl
 
Zastępca Dyrektora                         
mgr Teresa Trzcianowska-Grzywacz, kustosz
tel. 71 348 30 22, 348 55 50 w. 121
e-mail: teresa.trzcianowska-grzywacz@umed.wroc.pl
 
Sekretariat                            
mgr inż. Magdalena Dusza, sam. referent
tel.: 71 348 30 22, 348 55 50 w. 120
e-mail: bg@umed.wroc.pl

Strona biblioteki
www.bg.umed.wroc.pl