struktura organizacyjna

Możliwość współpracy i udziału w projekcie "Program Operacyjny Inteligentny Rozwój"

Firma SilSense Technologies S.A. skierowała  do publicznych jednostek badawczo-rozwojowych, w tym uczelni,  zapytanie o cenę. Przedmiotem zamówienia jest:

System teleinformatyczny CarioSil - opracowanie założeń oraz przeprowadzenie badań pilotażowych.

Badania będą realizowane z wykorzystaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu  Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.1.1. Oferty można składać na adres e-mail: office@silsense.pl w terminie do 29.05.2015 roku do godz. 16.00.

Przypominam o konieczności stosowania zarządzenia Rektora nr 105/2007.

70-lecie polskiego środowiska akademickiego - poszukiwani autorzy zdjęć

W związku z planami zorganizowania wystawy z okazji Jubileuszu 70-lecia polskiego środowiska akademickiego we Wrocławiu poszukujemy autorów zdjęć zamieszczonych poniżej. Uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z Działem Wydawnictw i Promocji Uczelni w celu ustalenia praw autorskich.

    Dział Wydawnictw i Promocji Uczelni
    ul. T. Chałubińskiego 6a
    50-368 Wrocław
    T: +48 71 784 11 34
    promocja@umed.wroc.pl

Zmarła prof. dr hab. Antonina Harłozińska-Szmyrka

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 21 maja 2015 r. zmarła prof. dr hab. Antonina Harłozińska-Szmyrka.

Profesor była kierownikiem Studium Doktoranckiego w latach 1980-1984, prodziekanem Wydziału Lekarskiego w latach 1984-1987 i 1987-1990, kierownikiem Zakładu Immunologii Nowotworów w Katedrze Anatomii Patologicznej w latach 1989-2000, kierownikiem Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej w latach 2000-2008.

Za wzorową, wieloletnią pracę Pani Profesor została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu - Przylądek Nadziei

Projekt polega na rozbudowie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 o nowy blok szpitalny Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (media, sieci światłowodowe, instalacje gazów i inne), zagospodarowaniem terenu oraz budową podziemnego tunelu stanowiącego łącznik pomiędzy istniejącym budynkiem Fa Szpitala Klinicznego a nowoprojektowanym budynkiem Kliniki. W ramach projektu oprócz prac budowlanych związanych z rozbudową szpitala, planowany jest także zakup kompleksowego wyposażenia do nowopowstałego bloku Kliniki.

Akcja "Wybieram Rower"

Europejskie Wyzwanie Rowerowe 2015 to kolejna edycja rowerowej rywalizacji miast z całej Europy, która potrwa od 1 do 31 maja. Przejechane przez mieszkańców kilometry będą mierzone przy użyciu aplikacji i zapisywane na konto danego miasta. Zwycięży to, które uzbiera ich najwięcej. W ubiegłym roku mieszkańcy 30 miast przejechali na rowerach ponad 1,5 mln kilometrów, a najlepsza okazała się Warszawa. W tym roku do rywalizacji dołącza Wrocław. Pokażmy, że stać nas na zwycięstwo! (źródło: www.wroclaw.pl/wybieram-rower)

Zaproszenie na konferencję "Transplantologia - wspólne marzenia i sukces"

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Transplantologia - wspólne marzenia i sukces", która odbędzie się już 29 maja 2015 r. Konferencja będzie okazją do zapoznania się z osiągnięciami współczesnej transplantologii oraz przybliży znaczenie współpracy przedstawicieli wielu specjalności medycznych i pozamedycznych w zakresie opieki nad pacjentem w czasie i po transplantacji. Planowana jest również debata z udziałem przedstawicieli środowisk pacjentów lekarzy oraz władz rządowych i samorządowych na temat problemów polskiej transplantologii.

Więcej informacji w zakładce konferencje

1
2
3
4
5
6