struktura organizacyjna

Dzień Rektorski

W związku z organizowanymi przez Samorząd Studentów naszej Uczelni Medikaliami w dniu 15 maja 2014 r. ogłaszam godziny rektorskie od 12.00, a w dniu następnym, tj. 16 maja 2014 r. ogłaszam dla studentów Dzień Rektorski wolny od zajęć dydaktycznych.

Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
prof. dr hab. Marek Ziętek

III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia

W dniach 10-11.04.2014 r. odbyła się trzecia edycja Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia z tematem przewodnim „Jakość i ryzyko w procesach klinicznych – aspekty prawno-medyczne w wymiarze międzynarodowym”.

Organizatorami konferencji byli pracownicy: Katedry Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UMW, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu, Wydziału Farmaceutycznego z O. Analityki Medycznej UMW, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz członkowie Konsorcjum Naukowo – Badawczego Uniwersytetów Wrocławskich.

Sukces młodej kardiologii we Wrocławiu!

5 kwietnia 2014 roku, w Audytorium im. Jana Pawła II, odbyła się pierwsza edycja Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego, której organizatorem było Studenckie Koło Naukowe Kardiologii Inwazyjnej przy Klinice Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.  Duża frekwencja oraz wysoki poziom miło zaskoczyły organizatorów oraz wszystkich biorących udział. Na wydarzeniu zjawiło się  ponad 80 osób, w tym 60 reprezentantów innych Uczelni Medycznych, zarejestrowano blisko 50 abstraktów prac. Wykład Inaugurujący Konferencję wygłosił prof. dr hab. Piotr Ponikowski , który obok prof. dr hab. Ewy Jankowskiej, prof. dr hab.

Posiedzenie Rady Społecznej SPSK Nr 1

14 kwietnia 2014 r. w kawiarence Kliniki Chirurgii przy ul. M. Curie-Skłodowskiej odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. Prorektor ds. Nauki UMW prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak, Prorektor ds. Dydaktyki prof. dr hab. Michał Jeleń, Dyrektor SPSK Nr 1 Piotr Nowicki, przedstawiciele organizacji związkowych działających w Szpitalu, członkowie Rady Społecznej.
Na wstępie Dyrektor Piotr Nowicki zapoznał zebranych z aktualną sytuacją finansową SPSK Nr 1, która ulega systematycznej poprawie dzięki wdrożonemu – po akceptacji Rady Społecznej – programowi naprawczemu.

Międzynarodowa Konferencja Młodych Psychiatrów we Wrocławiu

W dn. 3-5.04.2014 r. odbyła się 4. Międzynarodowa Konferencja Młodych Psychiatrów (4th Young Psychiatrists’ Network Meeting, YPNM) z tematem przewodnim “A coin with many sides: different perspectives on mental illness”.

Podsumowanie IV MIędzynarodowej Studenckiej Konferencji Młodych Naukowców

W dniach 4-5 kwietnia br. w budynku Wydziału Farmacji z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu miała miejsce już IV Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa Młodych Naukowców oraz XIX Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych.

1
2
3
4
5
6