struktura organizacyjna

Awaria łączy telekomunikacyjnych

Szanowni Państwo;

Uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym w węźle telekomunikacyjnym firmy NETIA nastąpiła AWARIA / kradzież kabli /. Według oświadczenia przedstawiciela operatora telekomunikacyjnego NETIA S.A. z uwagi na poważne zniszczenia, sukcesywne przywracanie łączności może potrwać do godzin rannych 27 marca.

Jednocześnie informuję że linie telefoniczne zaczynające się cyframi 327XXXX i 328XXXX są sprawne.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy a wynikła awaria ma charakter globalny w sieci NETIA / Dialog / na terenie całego Wrocławia.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Zamojski
Koordynator ds. Łączności

Juwenalia - dni wolne od zajęć dydaktycznych

Uprzejmie informuję, że na wniosek studentów, w związku z organizowanymi Juwenaliami 2015 - 7 i 8 maja 2015 roku (czwartek, piątek) ogłaszam dniami rektorskimi wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Rektor
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
prof. dr hab. Marek Ziętek

„Polimery w Medycynie” - zaproszenie do publikowania artykułów

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do publikowania artykułów naukowych w czasopiśmie „Polimery w Medycynie”. To specjalistyczne czasopismo wydawane od 44 lat przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jest indeksowane przez Index Copernicus (4,87 pkt) i MNiSW (6 pkt) i dostępne w bazach danych: EBSCO, the U.S. National Library of Medicine MEDLINE oraz PubMed.

Uwaga na internetowe falsyfikaty czasopism!

Ostrzegamy przed działalnością oszustów internetowych, którzy podszywają się pod oferty wydawnicze prestiżowych czasopism posiadających wskaźnik Impact Factor, tworząc fałszywe strony internetowe wydawnictw (Hijacked Journals) i pobierając za publikacje opłaty. Przypadki te są trudne do wykrycia, ponieważ „fałszywi wydawcy” kopiują informacje przypisane legalnym czasopismom (tytuł, ISSN, adres wydawniczy).

Sprawmy, aby dzieci przebywające i operowane w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej miały jak najlepsze warunki!

„Stowarzyszenie dla Rozwoju Chirurgii Dziecięcej”, które działa przy Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej, znane z akcji „Uśmiechnij dziecko - Wyremontuj Klinikę” walczy o to, aby na stałe dostać się na platformę globalgiving.org*. Aby tego dokonać Stowarzyszenie musi z sukcesem ukończyć dwutygodniowe wyzwanie, które polega na uzbieraniu min. $5000 od 40 różnych dobroczyńców w terminie 16-27 marca 2015 roku. Tylko wpłaty dokonane w tym czasie będą brane pod uwagę!

Zakończenie realizacji projektu pn. „Zintegrowany System Zarządzania Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu”

Przez okres ostatnich miesięcy nasza Uczelnia przechodziła proces głębokich zmian, mających na celu usprawnienie jej funkcjonowania i utwierdzenie jej wiodącej pozycji wśród uniwersytetów medycznych w kraju. Jednym z kluczowych elementów generujących te zmiany była realizacja projektu pn. „Zintegrowany System Zarządzania Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu”. Projekt ten był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W trakcie realizacji projektu opracowano rozwiązania, które w rezultacie staną się ważnym elementem codziennej pracy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Od wdrożonych nowoczesnych rozwiązań informatycznych, przez zdobytą w trakcie szkoleń kadry kierowniczej wiedzę i wyminę doświadczeń, a także wdrożone nowe modele jakości kształcenia, zarządzania majątkiem i zasobami ludzkimi, powstał nowy obraz Uczelni.

1
2
3
4
5
6