struktura organizacyjna

Aktualny plan wykładów w Uniwersytecie Wrocławskim

Wykłady odbywają się we wtorki w godzinach 17.15-19.15
w sali im. J. Czekanowskiego
Katedra Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 35

 

28 kwietnia 2015

prof. dr hab. Grażyna Kontrym-Sznajd
OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I TECHNICZNE PODSTAWĄ ROZWOJU METOD TERAPII NOWOTWORÓW
1. Metoda fotodynamiczna
2. Wpływ badań prowadzonych w CERN na rozwój medycyny
3. Terapia hadronowa i perspektywy jej rozwoju
prof. dr hab. Halina Podbielska – wprowadzenie do dyskusji

 

5 maja 2015

Podpisanie listu intencyjnego

W dniu 23 kwietnia br prof. dr hab. Marek Ziętek - Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Ewa Wolniewicz – Dyrektor Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu podpisali list intencyjny dotyczący współpracy partnerskiej na płaszczyźnie edukacyjnej, informacyjnej i technicznej. Zadeklarowali tym samym udzielanie sobie wzajemnego wsparcia, w tym promocyjnego, przy podejmowanych inicjatywach. Szczególnym wyróżnikiem planowanych wspólnych projektów jest 70. rocznica nauki wrocławskiej przypadająca w roku 2015.

Żałobne posiedzenie Senatu

Z głębokim żalem zawiadamiam, że w dniu 9 kwietnia 2015r. zmarł
prof. dr hab. Stefan Kornecki.
Żałobne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu odbędzie się  dnia 29 kwietnia 2015r.  o godz. 8.45  w Sali Senatu przy Wyb. Ludwika Pasteura 1.

Rektor
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Marek Ziętek

125-lecie działalności Szpitala i Kliniki Ginekologii i Położnictwa

Uroczystość 125-lecia działalności Szpitala i Kliniki Ginekologii i Położnictwa odbyła się 22 kwietnia 2015 r. przy ul. Chałubińskiego 3. Jubileuszowe spotkanie było szczególną okazją do przypomnienia losów Kliniki, zaprezentowania dorobku oraz rozwoju jej pracowników. Podczas wydarzenia dokonano otwarcia nowej sali seminaryjno-wykładowej.

Weronika Szuszkiewicz miała okazję wcielić się w rolę studentki pierwszego roku kierunku lekarskiego

Niezwykłą odwagą wykazała się Weronika Szuszkiewicz gimnazjalistka z Lubina, która jadąc do szkoły autobusem jako jedyna okazała pomoc mężczyźnie podczas ataku epileptycznego. Weronika zdradziła, że w przyszłości chciałaby studiować na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu na kierunku lekarskim lub ratownictwie medycznym, dlatego zaprosiliśmy ją do wzięcia udziału w zajęciach z anatomii dla studentów pierwszego roku kierunku lekarskiego.

Nowe sale seminaryjne Katedry Radiologii

11.04.2015 w Katedrze Radiologii, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, odbyło się specjalne posiedzenie Katedry Radiologii naszej Uczelni oraz Oddziału Dolnośląsko-Opolskiego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, połączone z uroczystym otwarciem 2 nowych sal seminaryjnych Katedry Radiologii oraz odsłonięciem tablic patronów tych sal, byłych kierowników Katedry Radiologii, prof. Tadeusza Kaniowskiego i prof. Romana Marciniaka.

1
2
3
4
5
6