struktura organizacyjna

Szkolenia lekarzy w ramach służby przygotowawczej w 2016 roku

Informuję, że trwają prace związane z planowaniem realizacji służby przygotowawczej w 2016 r. w poszczególnych korpusach. W ramach szkolenia na potrzeby korpusu oficerów planuje się m.in. przeszkolenie ochotników w korpusie osobowym medycznym, grupa osobowa lekarzy, specjalność wojskowa ogólna.

Uruchomienie szkolenia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu w terminie styczeń - lipiec 2016 r. będzie możliwe przy zapewnieniu niezbędnej liczby ochotników.

W załączeniu plakat.

Wojskowy Komendant Uzupełnień we Wrocławiu
wz. mjr Jacek Grobelny

Dział Kosztów - utrudniony kontakt telefoniczny

Uprzejmie informujemy, że w związku z przeprowadzką wszystkie telefony w Dziale Kosztów będą wyłączone do wtorku (4.08.2015 r.).

W przypadku pytań prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej.

Wizyta Ministra Zdrowia Mariana Zembali

23 lipca br.  do Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej UMW przybył z wizytą Minister Zdrowia Marian Zembala, który poprowadził spotkanie z ekspertami w ochronie zdrowia pn. „Polaków Zdrowia Portret Własny 2015”. 

Podczas spotkania poruszone zostały kluczowe dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia tematy. Nie zabrakło ciekawych wykładów, burzliwych dyskusji oraz wymiany doświadczeń.

Uczestnicy spotkania rozmawiali m.in.: o ratownictwie medycznym, rozwoju szpitali marszałkowskich, stomatologii, sytuacji pielęgniarek na Dolnym Śląsku, dziennych domach opieki medycznej oraz o informatyzacji i nowych technologiach w medycynie.

Zaproszenie na konferencję pt. Biomarkery w chorobach nowotworowych

W dniach 9-10 października 2015 Katedra i Zakład Patomorfologii oraz Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu we współpracy z Polskim Towarzystwem Patologów oraz Polskim Towarzystwem Histochemików i Cytochemików organizują konferencje pt. Biomarkery w chorobach nowotworowych.

Zasady zatrudniania i wynagradzania w projektach

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu organizuje szkolenie na temat: „Zasady zatrudniania i wynagradzania w projektach”
Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
1. Ogólne wymogi dotyczące kwalifikowalności wynagrodzeń w projektach:
2. Umowa o pracę:
    a) Zasady zatrudniania lub oddelegowania do projektu (aneks do umowy,
    decyzja delegująca);
    b) Częściowe rozliczenie wynagrodzenia w projekcie;
    c) Dokumentowanie (karty czasu pracy, listy płac, dowody płatności,
rozliczenia z ZUS i US);
    d) Wynagrodzenie netto pracownika a obciążenia pracownicze;

Wizyta KRUWiO we Lwowie

W dniach 1-3 lipca Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola gościło z wizytą we Lwowie. Powodem była 74. rocznica upamiętnienia  krzywd wyrządzonych rodakom przez nazistów, bowiem w dniu 3 lipca 1941 r. na Wzgórzach Wuleckich hitlerowcy dokonali nieludzkiej zbrodni, mordując kilkudziesięciu uczonych z lwowskich uczelni. Zbrodniczym celem było wyniszczenie polskiego narodu, poprzez unicestwienie polskiej inteligencji, potencjalnych przywódców ruchu oporu. Wśród znamienitych profesorów lwowskich z różnych dziedzin medycyny  znaleźli się m. in. prof. Antoni Cieszyński, prof. Władysław Dobrzaniecki, prof. Jan Grek, doc. Jerzy Grzędzielski, prof. Henryk Hilarowicz, prof.

1
2
3
4
5
6