struktura organizacyjna

Informacja dla pacjentów zainteresowanych udziałem w eksperymentalnej terapii komórkowej prowadzonej w Klinice Neurochirurgii UMW

Drodzy pacjenci,
W imieniu całego zespołu do badań nad możliwością leczenia urazowych uszkodzeń rdzenia kręgowego u ludzi, pragnę przekazać informację, iż aktualnie zespół nie prowadzi naboru pacjentów do leczenia eksperymentalnego zwianego z transplantacją komórek gleju węchowego. Trwają jednak przygotowania do rozpoczęcia kolejnego etapu badań, co nastąpi najpewniej w następnym roku.

O Programie Erasmus+ w TVP Wrocław

Zapraszamy do obejrzenia programu Eurofakty TVP Wrocław.  W odcinku z dnia 22.10.2014 roku koordynatorzy programu Erasmus+ wrocławskich uczelni  (Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Medycznego  im. Piastów Śląskich) opowiadają o jego nowej edycji, informując jednocześnie o możliwościach wyjazdów w ramach programu Erasmus+. Można usłyszeć również opinie studentów – byłych stypendystów, obecnych oraz kandydatów na wyjazd.

Relacja dostępna jest na stronie: http://www.tvp.pl/wroclaw/informacyjne/eurofakty/wideo/22102014/17346308

Ostateczny termin i tryb przekazania do Działu Spraw Studenckich planów godzin dydaktycznych

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem nr 68/XIV R/2009 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 8 października 2009 r. par. 16, termin składania Planów godzin dydaktycznych i Obciążenia dydaktycznego upływa 10 listopada 2014 r.
 
W ramach planowania dydaktyki należy przedłożyć w Dziale Spraw Studenckich następujące dokumenty potwierdzone podpisem i pieczęcią przez upoważnione osoby.
- Planowanie godzin dydaktycznych – załącznik nr 6 (wydruk z EORDO),
- Obciążenie dydaktyczne – załącznik nr 7 (wydruk z EORDO),

Nowatorska operacja we Wrocławiu

Niemal wszystkie światowe media podejmują temat niebywałego sukcesu polskich i angielskich lekarzy, którzy zastosowali eksperymentalną terapię komórkową u pacjenta z przerwaniem rdzenia kręgowego.
 
Pacjent został zoperowany autorską metodą polegającą na przeszczepie własnych komórek gleju węchowego połączoną z rekonstrukcją rdzenia nerwu wszczepami z nerwów obwodowych. Metoda eksperymentalnej terapii komórkowej opracowana została w kierowanym przez prof. Włodzimierza Jarmundowicza oraz dr. Pawła Tabakowa interdyscyplinarnym zespole lekarzy z kliniki neurochirurgii USK we Wrocławiu oraz instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. Aktywnie współpracowano z  naukowcami z University College London, którym przewodził prof. Geoffrey  Raisman, światowej sławy naukowiec, uważany za odkrywcę właściwości naprawczych komórek gleju węchowego.

Sympozjum Sekcji Cytologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Patologów „Wrocławskie Dni Cytologiczne”

W dniach 17- 18 października 2014 odbyło się we Wrocławiu Sympozjum Sekcji Cytologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Patologów „Wrocławskie Dni Cytologiczne”. Tematyka sympozjum poświęcona była diagnostyce cytologicznej guzów płuc, wątroby i trzustki oraz zastosowaniu cytologii cienkowarstwowej na podłożu płynnym (LBC) w diagnostyce zmian przedrakowych i nowotworów szyjki macicy.

Dzień Rektorski

Dzień  10 listopada 2014 r. (poniedziałek) ogłaszam Dniem Rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych.
      

Rektor
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
prof. dr hab. Marek Ziętek
 
1
2
3
4
5
6