struktura organizacyjna

Złoty medal, wyróżnienie i nagroda specjalna dla naukowców z naszej uczelni

W dniach 13-15 listopada 2014 r. w Brukseli odbyły się 63 Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii „Brussels Innova”, podczas których Wrocławskie Centrum Badań EIT+ zaprezentowało m.in. wynalazek: "Sposób wykrywania obniżonej podatności na przeciwnowotworową chemioterapię adjuwantową u pacjentek z rakiem gruczołu piersiowego". Wynalazek ten został również zgłoszony do odbywającego się na tych targach konkursu EUREKA. Autorami zgłoszonego rozwiązania są m.in. pracownicy Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów prof. nadzw., dr Agnieszka Gomułkiewicz, mgr Mateusz Olbromski oraz prof.

Termin przyjmowania wniosków na zakup akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania

Ośrodek Sieciowo-Komputerowy uprzejmie informuje, że ze względu na dużą liczbę zleceń na zakup akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania, które wpływają w ostatnich dniach do OSK oraz obowiązkiem ich terminowej realizacji i rozliczenia w bieżącym roku, wyznacza się ostateczny  termin przyjmowania wyżej wymienionych wniosków, finansowanych z działalności naukowo-badawczej, na dzień 30 listopada 2014 roku. Proces realizacji wniosków, które wpłyną po dniu 30 listopada, zostanie wznowiony w styczniu 2015 r.

Jednocześnie przypominamy, że zlecenia składane do OSK po dniu 30 listopada 2014 r. należy blokować we własnym zakresie.

Chór UMW w prestiżowym projekcie "1000 Voices for Peace"

W dniach 4-9 listopada Chór "Medici Cantantes" Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pod dyrekcją dr hab. Agnieszki Franków-Żelazny uczestniczył w Belgii - na zaproszenie Instytutu Polskiego w Brukseli oraz festiwalu "Festival van Vlaanderen" - w międzynarodowym projekcie "1000 Voices for Peace". Chór wrocławskich medyków reprezentował tym samym kraj, jako jedyny polski zespół spośród 39 chórów z 17 krajów świata. Ideą projektu było uczczenie 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej - jak podkreślali organizatorzy - "wojny, która miała daleko idące konsekwencje dla całej planety, która spowodowała, że stary świat sprzed 1914 roku przestał istnieć".

Wykłady Pracowników UMW podczas The Scientific Meeting of Japan-Hungarian-Poland

Surgical Society w Tokio
Zespół Pracowników II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej (prof. Wojciech Kielan, dr Julia Rudno-Rudzińska, lek. Ewelina Frejlich), Zakładu Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej (dr hab. Agnieszka Hałoń, lek. Piotr Donizy), Katedry Onkologii (prof. Rafał Matkowski) oraz Dolnośląskiego Centrum Onkologii (dr hab. Marek Bębenek) wygłosili 6 wykładów podczas Sympozjum Chirurgicznego, które odbyło się w dniach 17-19 października 2014 roku w Tokio.

Wykłady Reprezentantów Naszej Uczelni zostały bardzo wysoko ocenione przez Prezydenta Towarzystwa, Prof. Masaki Kitajimę oraz Prof. Masashi Yoshidę.

Biblioteka UMW

W związku z zakończeniem prac systemowych w Bibliotece UMW, z dniem 18.11.2014 r. zostają przywrócone dotychczasowe godziny otwarcia, tj.: poniedziałek-piątek godz. 8-20, sobota godz. 9-14.

Obchody Święta Nauki Wrocławskiej

14 listopada odbyło się Otwarte Posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola i Zielonej Góry w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocławskie środowisko akademickie na pamiątkę wydarzeń z 1945 roku rozpoczęło wówczas obchody Święta Nauki Wrocławskiej.

1
2
3
4
5
6